Manipulatory do przesyłu materiałów sypkich
  • zastosowanie w podciśnieniowym przenoszeniu materiałów sypkich
  • każda jednostka jest projektowana i wykonywana w nawiązaniu do parametrów zadanych przez zamawiającego