NAVHYD.COM z kontraktem na dostawę urządzeń dla wyposażenia kolejnych trzech niszczycieli min projekt B258 dla Marynarki Wojennej RP

W ostatnich tygodniach NAVHYD.COM zawarła umowę na dostawę 3 kolejnych zestawów urządzeń dla nowych niszczycieli min projektu B258 - KORMORAN II. Są to zestawy przeznaczone dla okrętów 4+5+6. Umowę zawarto z Remontowa Shipbuilding.

Przypominamy, że ORP ALBATROS i ORP MEWA, czyli jednostki 2+3 z tego projektu zostały już wyposażone w żurawie hydrauliczne pochodzące od NAVHYD.COM

ORP ALBATROS NA PRÓBACH MORSKICH

Dziękujemy za zaufanie!