Nowy żuraw hydrauliczny od NAVHYD.COM, tym razem dla TAURON EKOENERGIA

Z końcem listopada przekazaliśmy do TAURON EKOENERGIA z Jeleniej Góry żuraw hydrauliczny wraz z wyposażeniem. Zamontowany on został na terenie EW JANOWICE w podwrocławskich Jeszkowicach. Cały zestaw składa się z:

- żurawia AMCO VEBA MARINE sterowanego lokalnie jak i zdalnie: https://www.amcoveba.com/ 

- agregatu hydraulicznego S HYDRAULICS: https://www.s-hydraulics.it/

- chwytaka do drewna z CMC-METAL mieszczącej się w miejscowości Borek pod Żmigrodem: https://www.cmcmetal.pl 

Żuraw ma za zadanie oczyszczanie kanału przed elektrownią wodną z konarów drzew płynących rzeką, a także usuwać inne nieczystości niesione nurtem.

Chciałbym także serdecznie podziękować wszystkim biorącym udział w tym przedsięwzięciu, a w szczególności:

- STATICAD i Panu Piotrowi Żmidzińskiemu, który wykonał projekt techniczny fundamentu i posadowienia żurawia: staticad.pl 

- Architekt Tomasz Ziaja, który sporządził dokumentację dla Starostwa Powiatowego i przeprowadził Nas przez procedurę uzyskania pozwolenia na budowę: ziaja-architekt.pl 

- PANA z Oleśnicy i Panu Andrzejowi Panek, który wykonał projekt i podłączenie elektryczne zasilania agregatu do istniejącej instalacji elektrowni: a.panek@e-pana.pl

- INŻYNIERIA PAWEŁ TOMCZYK, która wykonała wszystkie prace budowlane związane z projektem: tomczykpawel@o2.pl