Odbiór żurawia HEILA HLM 25 dla Straży Granicznej RP

W dniach 10-11 listopada 2015 roku w siedzibie firmy HEILA  w Poviglio/Włochy, przeprowadzono odbiór końcowy żurawia HLM 25 dla Straży Granicznej RP. Żuraw jak i agregat zasilający zostały poddane próbom obciążeniowym i przeciążeniowym, a wcześniej została zatwierdzona dokumentacja techniczna. Próby przebiegły pomyślnie. Urządzenie zostanie zamontowane na jednostce SG 311 KAPER.