Odbiory żurawi HEILA dla Marynarki Wojennej RP

W dniach 6 i 7 sierpnia 2015 przeprowadzono w siedzibie producenta HEILA CRANES SPA testy obciążeniowe zurawi HLRM 35/2S przeznaczonych do montażu na jednostkach marynarki Wojennej RP R14 i R15. Urządzenia te zostały zakupione przez SR NAUTA S.A. z Gdyni, która realizuje wraz ze Stocznią Marynarki Wojennej modernizację przedmiotowych jednostek.

Podczas testów obecny był inspektor Polskiego Rejestru Statków. W czasie testów przeprowadzono testy z obciążeniem dynamicznym i statycznym. Miesiąc wcześniej testom zostały poddane elementy składowe żurawi i agregaty napędowe.

W testach brali udział także przedstawiciele SR NAUTA i SMW, a także NAVHYD.COM.

Całośc testów przebiegła pomyslnie :)