Żurawie teleskopowe, składane

Żurawie z ramieniem teleskopowym łamanym:

  • wymagają najmniej miejsca dla montażu

  • opracowane dla osiągnięcia pełnej kontroli nad ładunkiem i zachowania stałego momentu podnoszenia

  • podnoszenie odbywa się za pomocą haka poruszanego przez wciagarkę hydrauliczną, a także haka sztywno zawieszonego na końcu wysięgnika

  • HLM – dla małych obciażeń

  • HLRM – dla dużych obiążeń