Żurawie z ramieniem łamanym

Żurawie z ramieniem łamanym:

  • stosowane na jednoskach z dużym, wolnym pokładem i na platformach

  • podnoszenie odbywa się za pomocą haka poruszanego przez wciagarkę hydrauliczną

  • HM – dla małych obciażeń

  • HR – dla dużych obiążeń